ลูกค้าประทับใจในบริการ หลังได้รับแจ้งส่ง Mr.ประปา แก้ไขปัญหาทันใจ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ลูกค้าประทับใจในบริการ หลังได้รับแจ้งส่ง Mr.ประปา แก้ไขปัญหาทันใจ

21 ตุลาคม 2564


ลูกค้าประทับใจในบริการ หลังได้รับแจ้งส่ง Mr.ประปา แก้ไขปัญหาทันใจ

หลังได้รับแจ้งให้ตรวจสอบน้ำรั่วบริเวณมาตรวัดน้ำ ณ บ้านเลขที่ 368 ม.4 ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร จึงได้จัดส่ง Mr.ประปา ตรวจสอบพร้อมแก้ไขทันที พบว่า ลูกยางหูมาตรชำรุด จึงได้ดำเนินการเปลี่ยนลูกยางหูมาตรให้เสร็จเรียบร้อย โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย สร้างความประทับใจในการให้บริการรวดเร็วทันใจ
 
 
 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน