การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564

21 ตุลาคม 2564


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564

วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ภายใต้การบริหารงานโดย นางนุชนภา พิณทองผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีชองชาติ พ.ศ.2564 ร่วมปลูกต้นไม้ ณ บริเวณสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา  เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 21 ตุลาคม และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรัก ความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

 
เลื่อนขึ้นข้างบน