การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่าวลึก ได้เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบาย ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom meeting) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่าวลึก ได้เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบาย ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom meeting)

21 ตุลาคม 2564


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่าวลึก ได้เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบาย ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom meeting)

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่าวลึก นำโดย นางพวงเพชร สุขโข ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่าวลึก พร้อมด้วยนายเทอดทูน มีสุวรรณ หัวหน้างานผลิต นายทวีวิทย์ หนูสงค์ หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย และนางสาวทัชมาภรณ์ กราพันธุ์ หัวหน้างานอำนวยการ ได้เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบาย ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 นายประทีป กุศลวัฒนะ ในโอกาสเริ่มทำงานในปีงบประมาณ 2565 ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom meeting) ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่าวลึก

 
เลื่อนขึ้นข้างบน