การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี ประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี ประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

21 ตุลาคม 2564


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี ประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

นายหาญณรงค์ เสือสมิง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี พร้อมด้วย คณะทำงานระบบบริหารคุณภาพ ร่วมประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕  บริเวณ ห้องประชุมอาคารผลิตน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี  เมื่อวันพุธที่  ๒๐  ตุลาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา  เพื่อให้คณะทำงานระบบบริหารคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕  ได้พิจารณาติดตามและทบทวนระบบบริหารคุณภาพด้านการจัดการในการควบคุมระบบผลิตและสูบจ่ายน้ำประปาให้เป็นไปตามข้อกำหนด พร้อมกำหนดเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในแต่ละด้าน

 
เลื่อนขึ้นข้างบน