กปภ.สาขาลำปาง จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาลำปาง จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔

21 ตุลาคม 2564


กปภ.สาขาลำปาง  จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ  พ.ศ. ๒๕๖๔

                               วันพฤหัสบดีที่       ๒๑      ตุลาคม      ๒๕๖๔    เวลา  ๑๐.๐๐ น.     กปภ.สาขาลำปาง    นำโดย นายกฤช     เกษจรัล     ผจก.กปภ.สาขาลำปาง    นายศุภกฤษณ์    จันทร์ศุภเสน    ผู้ช่วยผู้จัดการฯ   พร้อมด้วยหัวหน้างาน    พนักงานและลูกจ้างในสังกัด   จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ    ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี     เป็นวันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ    "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ"  ร่วมกันปลูกต้นไม้   พรวนดิน  ใส่ปุ๋ย และกำจัดวัชพืช    เพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวดิน      ณ    หน่วยบริการบ้านดง     ตำบลบ้านดง     เภอแม่เมาะ   จังหวัดลำปาง                                                                                                                                                                                                                                                 นางสลิลทิพย์  สุนทะโรจน์  ภาพ:ข่าว

 
เลื่อนขึ้นข้างบน