การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโฮ่ง ร่วมแรงใจจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโฮ่ง ร่วมแรงใจจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ

21 ตุลาคม 2564


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโฮ่ง ร่วมแรงใจจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ

วันที่ 21  ตุลาคม  2564  กปภ.สาขาบ้านโฮ่ง นำโดย นายคมสัน   สัมมา ผู้จัดการ กปภ.สาขาบ้านโฮ่ง พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมกันปลูกต้นไม้สัก  บำรุงรักษาต้นไม้ รดน้ำ พรวนดิน บริเวณโดยรอบโรงกรองน้ำแรงสูง  เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาถวายเป็นราชสักการะวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(สมเด็จย่า) ที่ทรงฟื้นฟูความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 
เลื่อนขึ้นข้างบน