ผอ.กปภ.ข.1 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมและประชุมซัก ซ้อมการดำเนินงานฯ ร่วมกับ กปภ.สาขาพนัสนิคม (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ผอ.กปภ.ข.1 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมและประชุมซัก ซ้อมการดำเนินงานฯ ร่วมกับ กปภ.สาขาพนัสนิคม

07 ตุลาคม 2564


ผอ.กปภ.ข.1 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมและประชุมซัก ซ้อมการดำเนินงานฯ ร่วมกับ กปภ.สาขาพนัสนิคม

ผอ.กปภ.ข.1 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมและประชุมซัก ซ้อมการดำเนินงานฯ ร่วมกับ กปภ.สาขาพนัสนิคม
*****************
วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เขต 1 นำโดย นายวิทยา สามสุวรรณ ผอ.กปภ.เขต 1 นายสุธา สุนทรนันท์ ผอ.กองระบบจำหน่าย พร้อมคณะกปภ.เขต 1 ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาพนัสนิคม โดยนายชาตรี ฉิมนุมาศ ผจก.กปภ.สาขาพนัสนิคม นายธีระศักดิ์ มอญสวัสดิ์ ผช.ผจก.กปภ.สาขาพนัสนิคม หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ให้การต้อนรับและร่วมการประชุมฯ โดยท่านผอ.กปภ.เขต มอบนโยบายการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อม ปีงบประมาณ 2565 ร่วมรับฟังแลกเปลี่ยนปัญหาอุปสรรคพร้อมทั้งร่วมแชร์ประสบการณ์ ความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงาน รวมถึงกระบวนการทำงาน สู่การวางแผนการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดและนโยบายของ กปภ.ได้อย่างเต็มศักยภาพต่อไป

 
เลื่อนขึ้นข้างบน