กำหนดการสอบคัดเลือก (ข้อเขียน) เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กำหนดการสอบคัดเลือก (ข้อเขียน) เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน

14 ตุลาคม 2564


กำหนดการสอบคัดเลือก (ข้อเขียน) เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน

     ตามการประปาส่วนภูมิภาค ฉบับลงวันที่ 24 มิถุนายน 2564 เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน และกำหนดให้มีการสอบคัดเลือก (ข้อเขียน) ในวันเสาร์ ที่ 7 สิงหาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต ต่อมา กปภ. มีประกาศฉบับลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก (ข้อเขียน) และเลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือก (ข้อเขียน) เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฯ นั้น 
     บัดนี้ 
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยมีแนวโน้มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น กปภ.จึงกำหนดวันสอบคัดเลือก (ข้อเขียน) ใหม่ เป็นวันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2564 โดยมีรายละเอียดดังไฟล์แนบ

 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน