กปภ. ยกระดับบริการลูกค้า คว้ารางวัล GECC 101 สาขา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ. ยกระดับบริการลูกค้า คว้ารางวัล GECC 101 สาขา

30 กันยายน 2564


กปภ. ยกระดับบริการลูกค้า คว้ารางวัล GECC 101 สาขา

           การประปาส่วนภูมิภาค ได้รับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี 2564จำนวน 101สาขา ชูสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย พร้อมให้บริการตอบสนองความต้องการลูกค้า ตั้งเป้าหมายได้รับการรับรองฯ ครบทั้ง 234สาขาทั่วประเทศ ภายในปี 2565

          นายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดเผยว่า กปภ. มุ่งมั่นพัฒนาและยกระดับการให้บริการเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ตามแผนยุทธศาสตร์องค์กรของ กปภ. ด้านการบริการลูกค้า ที่ให้ความสำคัญทั้งคุณภาพน้ำประปาและการให้บริการที่กระชับฉับไว ตรงใจตอบสนองความต้องการของลูกค้า สำหรับในปี 2564กปภ.สาขา ได้รับโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก หรือ GECC (Government Easy Contact Center) จำนวน 101แห่ง จากหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจได้รับโล่และตรารับรองมาตรฐาน GECC ปีนี้รวมทั้งสิ้น 888แห่ง

          สำหรับ กปภ.สาขา ที่ได้รับโล่และตรารับรองมาตรฐาน GECC จำนวน 101แห่ง แบ่งเป็น ระดับก้าวหน้า(สีเงิน) 8แห่ง ได้แก่ กปภ.สาขากาญจนบุรี สาขาชุมพร สาขาภูเก็ต สาขาขาณุวรลักษบุรี สาขาจัตุรัส สาขาปราณบุรี สาขาหาดใหญ่ และสาขาอรัญประเทศ รวมทั้งได้รับโล่และตรารับรองมาตรฐาน GECC ระดับพื้นฐาน (สีฟ้า) รวม 93แห่ง ปัจจุบัน กปภ. ได้รับรองมาตรฐาน GECC แล้วทั้งสิ้นจำนวน 208สาขา จาก กปภ.สาขา 234สาขาทั่วประเทศตั้งเป้าหมายได้รับการรับรองมาตรฐาน GECC ครบทุกสาขา 100%ภายในปี 2565

          ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ. ยังได้ให้ความสำคัญการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่มาพัฒนาบริการผ่านช่องทางดิจิทัลเพื่อให้บริการลูกค้าได้อย่างไร้รอยต่อตามไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ สามารถใช้บริการได้ทั้งบนสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ผ่านแอปพลิเคชัน PWA1662 และ PWA Line Official Account @PWAThailand เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้บริการของ กปภ. ได้สะดวกสบาย ทุกที่ทุกเวลา ง่ายแค่ปลายนิ้ว

 
เลื่อนขึ้นข้างบน