กปภ. เปิดบริการใหม่ “ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์” เริ่มแล้ว ! (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ. เปิดบริการใหม่ “ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์” เริ่มแล้ว !

29 กันยายน 2564


กปภ. เปิดบริการใหม่ “ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์” เริ่มแล้ว !

                    การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดตัวบริการใหม่ "e-Tax Invoice & e-Receipt" ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ ลงทะเบียนเพียงแค่ครั้งเดียวผ่านเว็บไซต์ www.pwa.co.th และ PWA Line official ยกระดับสู่การให้บริการผ่านออนไลน์อย่างครบครัน ตอบโจทย์ลูกค้าในยุคดิจิทัลมากยิ่งขึ้น

 

                   นายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดเผยว่า กปภ.มุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อตอบโจทย์ดิจิทัลไลฟ์สไตล์ และเพิ่มช่องทางในการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ต้องลดความเสี่ยงและคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ ล่าสุด กปภ. เปิดตัวบริการใหม่ "e-Tax Invoice & e-Receipt"บริการออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมอำนวยความสะดวกบนแพลตฟอร์มออนไลน์แบบครบวงจรซึ่งลูกค้าที่มีความประสงค์ขอรับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถลงทะเบียนผ่าน "ระบบขอรับใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax)" เพื่อขอรับข้อมูลทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ผ่าน2 ช่องทางของ กปภ. ได้แก่ เว็บไซต์ของการประปาส่วนภูมิภาค www.pwa.co.th และ PWA Line Official @pwathailand โดยเข้าไปที่เมนูเพื่อทำรายการ ดังนี้

1. เลือกช่องทางเพื่อลงทะเบียนออนไลน์

เว็บไซต์ กปภ. : เข้าระบบ https://etax.pwa.co.th

PWA Line Official : เลือกเมนูตรวจสอบค่าน้ำ/ชำระค่าน้ำ และกดที่แถบเมนูลงทะเบียนขอรับใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์

2. ผู้ลงทะเบียนอ่านเงื่อนไขการขอรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ กดยอมรับเงื่อนไข

3. ระบุเลขที่บัตรประชาชนหรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีและเลขที่ผู้ใช้น้ำ

4. ตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมทั้งกรอกอีเมลที่ใช้รับข้อมูล (กรณีที่ไม่เคยลงทะเบียนอีเมล) กดยืนยันการลงทะเบียน

5. กดปุ่มกลับสู่หน้าหลักเมื่อเสร็จสิ้นการทำรายการ

 

                  ทั้งนี้ ระบบจะจัดส่งใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ในรอบบิลของเดือนถัดไป โดยจะเริ่มจัดส่งครั้งแรกในเดือนตุลาคม 2564 อย่างไรก็ตาม ลูกค้าที่มีความประสงค์ขอรับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีในรูปแบบเดิมยังคงรับบริการได้ตามปกติ หรือหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ PWA Contact Center 1662

 
เลื่อนขึ้นข้างบน