วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. กปภ.สาขาลำพูน นำโดย นายพรพจน์ ฑีฆายุ ผจก.กปภ.สาขาลำพูน พร้อมหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นการสร้างความภาคภูมิใจ ณ บริเวณหน้าเสาธง สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. กปภ.สาขาลำพูน นำโดย นายพรพจน์ ฑีฆายุ ผจก.กปภ.สาขาลำพูน พร้อมหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นการสร้างความภาคภูมิใจ ณ บริเวณหน้าเสาธง สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน

29 กันยายน 2564


วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น.   กปภ.สาขาลำพูน นำโดย นายพรพจน์  ฑีฆายุ ผจก.กปภ.สาขาลำพูน  พร้อมหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ  เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย  28 กันยายน (Thai National Flag Day) เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นการสร้างความภาคภูมิใจ ณ บริเวณหน้าเสาธง สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน

วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น.

 กปภ.สาขาลำพูน นำโดย นายพรพจน์  ฑีฆายุ ผจก.กปภ.สาขาลำพูน  พร้อมหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ  เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย  28 กันยายน (Thai National Flag Day) เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นการสร้างความภาคภูมิใจ ณ บริเวณหน้าเสาธง สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน

 
เลื่อนขึ้นข้างบน