การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากน้ำประแสร์ สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากน้ำประแสร์ สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.

28 กันยายน 2564


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากน้ำประแสร์ สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากน้ำประแสร์ โดยนายพลวัฒน์ บุญสุทธิ ผู้จัดการ มอบหมายให้ นายจตุพร เปี่ยมพงศ์สานต์ พนักงานในสังกัด สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 20 โหล ให้แก่เทศบาลตำบลปากน้ำประแสร์ เพื่อดำเนินกิจกรรมฉีดวัคซีนทางเลือก (ซิโนฟาร์ม) ให้กับประชาชนทั่วไป หน่วยงานราชการ ประชากรแฝงในเขตพื้นที่ตำบลปากน้ำกระแส ในวันที่ 28 กันยายน 2564 ณ โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม ต.ปากน้ำกระแส อ.แกลง จ.ระยอง

 
เลื่อนขึ้นข้างบน