มท.2 ยืนยัน กปภ. พร้อมช่วยเหลือประชาชนจากผลกระทบน้ำท่วม (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

มท.2 ยืนยัน กปภ. พร้อมช่วยเหลือประชาชนจากผลกระทบน้ำท่วม

27 กันยายน 2564


มท.2 ยืนยัน กปภ. พร้อมช่วยเหลือประชาชนจากผลกระทบน้ำท่วม

          นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) ห่วงใยสถานการณ์น้ำท่วมหนักในหลายพื้นที่จากอิทธิพลพายุ "เตี้ยนหมู่" กำชับการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เตรียมรับมือและเฝ้าระวังระบบผลิตและจ่ายน้ำประปาในพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดสำหรับการอุปโภคบริโภคอย่างต่อเนื่องและเพียงพอ พร้อมจัดเตรียมน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. และรถบรรทุกน้ำเพื่อให้บริการแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วน 

          นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เปิดเผยว่า ตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาจากอิทธิพลพายุ "เตี้ยนหมู่"
ซึ่งเคลื่อนตัวเข้าสู่แนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ในพื้นที่ 14 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง ตาก สุโขทัย พิจิตร ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา อุบลราชธานี นครสวรรค์ ชัยนาท สิงห์บุรี และพระนครศรีอยุธยา มีความห่วงใยประชาชนจึงได้กำชับให้ กปภ. เตรียมรับมือและเฝ้าระวังระบบผลิตและจ่ายน้ำประปาในพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดสำหรับการอุปโภคบริโภคอย่างต่อเนื่องและเพียงพอ พร้อมจัดเตรียมน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. และรถบรรทุกน้ำเพื่อให้บริการแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วน

          นายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ.พร้อมช่วยเหลือประชาชนจากผลกระทบน้ำท่วม เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างเคร่งครัด ได้แก่ 1. มาตรการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ เช่น การเฝ้าระวังแหล่งน้ำทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ จัดทำแผนและซักซ้อมวิธีป้องกันภายในระบบผลิตน้ำประปา 2. มาตรการเผชิญเหตุ เช่น การเฝ้าระวังเครื่องสูบน้ำมิให้ถูกน้ำท่วมและย้ายเครื่องสูบน้ำไปยังจุดที่พ้นน้ำจากระดับน้ำท่วมถึง ควบคุมการผลิตน้ำประปาให้สะอาดได้มาตรฐาน การรับน้ำประปาจากหน่วยบริการหรือสาขาใกล้เคียงที่ไม่ได้รับผลกระทบมาแจกจ่ายเพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำประปาใช้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 3. มาตรการฟื้นฟู เช่น ตรวจสอบท่อจ่ายน้ำ มาตรวัดน้ำของลูกค้า หากชำรุดต้องเร่งซ่อมแซมทันที
และ 4. มาตรการป้องกัน เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรองรับอุทกภัยครั้งต่อไป เช่น ออกแบบระบบอาคารผลิตน้ำ ถังเก็บน้ำ และสถานีสูบจ่ายน้ำที่สามารถป้องกันน้ำท่วมได้ อย่างไรก็ตาม กปภ. ขอส่งกำลังใจให้แก่ประชาชนทุกท่าน และพร้อมเคียงข้างร่วมก้าวผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน ทั้งนี้ หากประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสะอาดเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค หรือพบเห็นท่อประปาแตกรั่ว สามารถแจ้ง กปภ.สาขาในพื้นที่ หรือ PWA Contact Center โทร. 1662

 
เลื่อนขึ้นข้างบน