กปภ. ลดภาระค่าน้ำประปาแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ. ลดภาระค่าน้ำประปาแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

23 กันยายน 2564


กปภ. ลดภาระค่าน้ำประปาแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ขานรับมติ ครม. ขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปาให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565

          นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่21 กันยายน 2564 คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปา ดังนั้น การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) หนึ่งในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจในการจัดหาแหล่งน้ำดิบ ผลิตจัดส่งและจำหน่ายน้ำประปาทั่วประเทศ (ยกเว้น กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ และระบบประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) จึงให้การสนับสนุน ค่าน้ำประปาวงเงิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน กรณีที่ใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท ผู้มีบัตรฯยังคงได้รับการสนับสนุนในวงเงิน 100 บาท และจะต้องชำระส่วนที่เกิน 100 บาท ด้วยตนเอง แต่หากมีการใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท จะไม่ได้รับการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปาจำนวน 100 บาท โดยผู้มีบัตรฯจะเป็นผู้รับภาระในการชำระค่าน้ำประปาทั้งหมด

          นายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เคยลงทะเบียนกับ กปภ. แล้ว สามารถใช้สิทธิ์ได้ทันทีโดยไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำอีก ทั้งนี้ สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่เคยลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ กปภ.ได้ที่ https://payment.pwa.co.th/welfare-register/ หรือที่ กปภ. ทั้ง 234 สาขาทั่วประเทศ พร้อมทั้งแสดงบัตรฯ ซึ่งใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565 (ใบแจ้งค่าน้ำประปาเดือนพฤศจิกายน 2564 - เดือนตุลาคม 2565) รวมเป็นระยะเวลา 12 เดือน โดยเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่ลงทะเบียน สำหรับผู้มีบัตรฯ ที่ลงทะเบียนแล้ว สามารถชำระค่าน้ำประปาได้ที่สำนักงาน กปภ.สาขา และตัวแทนรับชำระค่าน้ำประปาของ กปภ. ทั่วประเทศ รวมถึงช่องทางการชำระค่าน้ำประปาในระบบออนไลน์ได้ตามปกติ หลังจากนั้น กรมบัญชีกลางจะนำเงินจากกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม (กองทุนประชารัฐฯ) มาจ่ายคืนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ให้แก่ผู้มีบัตรฯต่อไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ PWA Contact Center โทร. 1662 หรือ
สำนักนโยบายภาษี สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 0-2273-9020 ต่อ 3512

 
เลื่อนขึ้นข้างบน