การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศ นำโดยนายสกลถุงทรัพย์ ผู้จัดการกปภ.สาขาอรัญประเทศ มอบหมายให้หัวหน้างานอำนวยการพร้อมด้วยพนักงานในสังกัด มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้เทศบาลตำบลฟากห้วย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศ นำโดยนายสกลถุงทรัพย์ ผู้จัดการกปภ.สาขาอรัญประเทศ มอบหมายให้หัวหน้างานอำนวยการพร้อมด้วยพนักงานในสังกัด มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้เทศบาลตำบลฟากห้วย

16 กันยายน 2564


การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศ นำโดยนายสกลถุงทรัพย์ ผู้จัดการกปภ.สาขาอรัญประเทศ มอบหมายให้หัวหน้างานอำนวยการพร้อมด้วยพนักงานในสังกัด มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้เทศบาลตำบลฟากห้วย

การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศ นำโดยนายสกล ถุงทรัพย์ ผู้จัดการ กปภ. สาขาอรัญประเทศ มอบหมายให้หัวหน้างานอำนวยการพร้อมด้วยพนักงานในสังกัด มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.ให้กับเทศบาลตำบลฟากห้วย สำหรับบริการประชาชนและเจ้าหน้าที่ในการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลฟากห้วย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564

 
เลื่อนขึ้นข้างบน