การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะกั่วป่า จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 12 ประจำปี 2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะกั่วป่า จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 12 ประจำปี 2564

15 กันยายน 2564


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะกั่วป่า จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 12 ประจำปี 2564

วันพุธ ที่ 15 กันยายน 2564 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะกั่วป่า จ.ส.ต.สุเทพ ลี้ยุทธานนท์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะกั่วป่า จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 12 ประจำปี 2564 โดย ผจก. เน้นย้ำเรื่องการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย ดำเนินการแผนลดน้ำสูญเสีย ติดตามงานซ่อมท่อ การตรวจนับพัสดุ บุคคลที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อม กำหนดการและการเข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของ กปภ. ประจำปี 2564 ณ วัดชุมพรรังสรรค์ พระอารามหลวง ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพรกำชับทุกสายงานเรื่องมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบายของเชื้อไวรัสโคโรน่า Covic-19 เรื่องงดเว้นการเดินทางออกนอกพื้นที่ ทั้งนี้ยังติดตามงานผลิตเรื่องการบริหารจัดการน้ำ การเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ได้กำชับงานอำนวยการติดตามหนี้ค้างชำระ และได้คัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาส 4/2564 ได้แก่ นายนพดล ศรีชุมพ่วง ตำแหน่งนายช่างโยธา 5 ได้มอบของที่ระลึก เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

 
เลื่อนขึ้นข้างบน