กปภ.ข.6 ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 3/2564 (ต่อเนื่องวันที่สอง) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.ข.6 ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 3/2564 (ต่อเนื่องวันที่สอง)

17 กันยายน 2564


กปภ.ข.6 ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 3/2564 (ต่อเนื่องวันที่สอง)

          การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 นำโดย นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 พร้อมด้วย นายสมพร นันตะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ และคณะผู้บริหารในสังกัด ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 3/2564 ของ กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.6 สายงานรองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) ต่อเนื่องเป็นวันที่สอง โดยมี นายมงคล วัลยะเสวี รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายชวการ เธียรไทย ผู้อำนวยการกองกิจการประปา 2 เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ภายในการประชุมด้านงานทรัพยากรบุคคล กปภ.ข.6 ได้ชี้แจงอธิบายแนวทางการจัดจ้างรูปแบบต่างๆ สำหรับปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้อง และแนวทางการสุ่มตรวจอ่านมาตรของผู้รับจ้าง โดยใช้ระบบสุ่มอ่านมาตรออนไลน์ (Go live) ประจำปีงบประมาณ 2565 และวาระอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ณ ห้องประชุมใหญ่ กปภ.ข.6 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564

 
เลื่อนขึ้นข้างบน