ผู้จัดการ กปภ.สาขาสมุทรสาคร เดินหน้าเสริมปริมาณการผลิตน้ำ ณ สถานีผลิตน้ำโพธาราม (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ผู้จัดการ กปภ.สาขาสมุทรสาคร เดินหน้าเสริมปริมาณการผลิตน้ำ ณ สถานีผลิตน้ำโพธาราม

17 กันยายน 2564


ผู้จัดการ กปภ.สาขาสมุทรสาคร เดินหน้าเสริมปริมาณการผลิตน้ำ ณ สถานีผลิตน้ำโพธาราม

               การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร นำโดย นายไพฑูรย์ พงษ์รอด ผู้จัดการ กปภ.สาขาสมุทรสาคร พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.พิชยา หงสกุล หัวหน้างานผลิต และพนักงานในสังกัด เข้าพบผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย สำนักชลประทานที่ 13 เพื่อประสานงานการขออนุญาตใช้น้ำจากคลองชลประทาน เพื่อเสริมปริมาณการผลิตน้ำที่สถานีผลิตน้ำโพธาราม เมื่อช่วงเช้าวันที่ 17 กันยายน 2564

 
เลื่อนขึ้นข้างบน