กปภ.สาขารังสิต(พ) ร่วมรับฟังการถ่ายทอดนโยบายผู้ว่าการจากการประชุมคณะผู้บริหารระดับสูง (ครส.) ครั้งที่ 9/64 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขารังสิต(พ) ร่วมรับฟังการถ่ายทอดนโยบายผู้ว่าการจากการประชุมคณะผู้บริหารระดับสูง (ครส.) ครั้งที่ 9/64

17 กันยายน 2564


กปภ.สาขารังสิต(พ) ร่วมรับฟังการถ่ายทอดนโยบายผู้ว่าการจากการประชุมคณะผู้บริหารระดับสูง (ครส.) ครั้งที่ 9/64

การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) นำโดย นายภวัต แผลงศรี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ)สาขารังสิต  นางปราณี ภาประเวช  ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ)สาขารังสิต  พร้อมหัวหน้างานในสังกัด เข้าร่วมประชุมรับฟังข้อสั่งการจากผู้ว่าการ ตามที่ผู้ว่าการได้มีการประชุมคณะผู้บริหารระดับสูง (ครส.) เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์เป้าหมายที่การประปาส่วนภูมิภาคกำหนด โดยประชุมผ่านระบบ VDO – Conference ณ ห้องประชุมชั้น 3 กปภ.สาขารังสิต() เมื่อวันที่ 16 กันยายน  2564 ที่ผ่านมา

 
เลื่อนขึ้นข้างบน