กปภ. มอบเงินสนับสนุนจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ ในโครงการ “กปภ.ร่วมต่อลมหายใจ” (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ. มอบเงินสนับสนุนจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ ในโครงการ “กปภ.ร่วมต่อลมหายใจ”

17 กันยายน 2564


กปภ. มอบเงินสนับสนุนจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ ในโครงการ “กปภ.ร่วมต่อลมหายใจ”

            การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร นำโดย นายไพฑูรย์ พงษ์รอด ผู้จัดการ กปภ.สาขาสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ เพริศพริ้ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 3เป็นตัวแทน การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มอบเงินสนับสนุนซื้อเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 200,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ในโครงการ "กปภ.ร่วมต่อลมหายใจ" โดย นายแพทย์พรเทพ  พงศ์ทวิกรผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว  เป็นผู้รับมอบ  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)  ขอส่งความห่วงใยสนับสนุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาล เพื่อช่วยเหลือประชาชน และแบ่งเบาภาระของบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมทั้งร่วมเป็นกำลังใจให้ทุกท่านผ่านพ้นวิกฤติ Covid -19 นี้อย่างปลอดภัย  เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น.

 
เลื่อนขึ้นข้างบน