การประปาส่วนภูมิภาคสาขานาทวีจัดกิจกรรมเติมใจให้กัน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขานาทวีจัดกิจกรรมเติมใจให้กัน

16 กันยายน 2564


การประปาส่วนภูมิภาคสาขานาทวีจัดกิจกรรมเติมใจให้กัน

          การประปาส่วนภูมิภาคสาขานาทวี จัดกิจกรรมเติมใจให้กันครั้งที่ 2/2564 โดยนางจันทร์เพ็ญ  พฤกษ์พนม ผู้จัดการ

ได้ให้พนักงานในสังกัดลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบมาตรวัดน้ำ  ตรวจสอบท่อแตกรั่วหน้าบ้านและภายในบ้านในแก่ผู้ใช้น้ำในเขต

ตลาดเทศบาลตำบลนาทวี พร้อมกับประชาสัมพันธ์การให้บริการต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์ ในวันพฤหัสที่ 16 กันยายน 2564

เพื่อเพิ่มช่องทางในการจ่ายชำระค่าน้ำ และบริการต่างๆ โดยไม่ต้องเดินทางมายังสำนักงาน ลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาด

ของเชื้อไวรัสโควิด-19 อีกด้วย

 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน