กปภ.ข.6 จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 3/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.ข.6 จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 3/2564

16 กันยายน 2564


กปภ.ข.6 จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 3/2564

          นายมงคล วัลยะเสวี รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) พร้อมด้วย นายชวการ เธียรไทย ผู้อำนวยการกองกิจการประปา 2 ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 3/2564 ของ กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.6 สายงานรองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) โดยมี นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 พร้อมด้วย นายสมพร นันตะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ และคณะผู้บริหารในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งในโอกาสนี้ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) ได้มอบนโยบายการดำเนินงาน เน้นความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ไร้ซึ่งความทุจริต ประพฤติชอบด้วยคุณธรรม พร้อมเน้นย้ำเรื่องคุณภาพน้ำและการให้บริการลูกค้า กปภ. จากนั้น กปภ.สาขาในสังกัด ได้รายงานผลการดำเนินงานและแผนการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขผลการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงการกำหนดเป้าหมายลดน้ำสูญเสียปีงบประมาณ 2565 และชี้แจงผลการประเมินโครงการ Water is life ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมใหญ่ กปภ.ข.6

 
เลื่อนขึ้นข้างบน