การประปาส่วนภูมิภาค มอบเงินสนับสนุนให้แก่โรงพยาบาลเพื่อจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ ภายใต้โครงการ “กปภ.ร่วมต่อลมหายใจ” (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาค มอบเงินสนับสนุนให้แก่โรงพยาบาลเพื่อจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ ภายใต้โครงการ “กปภ.ร่วมต่อลมหายใจ”

16 กันยายน 2564


การประปาส่วนภูมิภาค มอบเงินสนับสนุนให้แก่โรงพยาบาลเพื่อจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ   ภายใต้โครงการ “กปภ.ร่วมต่อลมหายใจ”

       วันนี้(วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ ก.ย. ๖๔) การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ (กปภ.ข.๓) นำโดยนายสมศักดิ์ วินิจกุล ผู้อำนวยการ กปภ.ข.๓ พร้อมด้วย นายพิชัย พันธ์อร่าม ผู้จัดการ กปภ.สาขาสามพราน ผู้ช่วยผู้จัดการ และ พนักงานในสังกัด เข้ามอบเงินสนับสนุนให้แก่โรงพยาบาลสามพราน และ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ จังหวัดนครปฐม จำนวนโรงพยาบาลละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ สำหรับผู้ป่วยโควิด -19  ภายใต้โครงการ "กปภ.ร่วมต่อลมหายใจ" โดยโครงการนี้ เป็นการช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาลที่ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึงช่วยเหลือผู้ป่วยที่อยู่ในขั้นวิกฤต เพื่อช่วยลดและชะลออาการป่วยไม่ให้รุนแรงยิ่งขึ้น

 

 

ทั้งนี้ การประปาส่วนภูมิภาค ขอเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชน ให้เข้มแข็ง และสามารถก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ได้โดยเร็ว

 
เลื่อนขึ้นข้างบน