กทส.กปภ.ข.10 จัดโครงการศึกษาดูงาน “กระบวนการบริหารจัดการมาตรวัดน้ำ” เสริมสร้างองค์ความรู้แก่พนักงานในสังกัด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กทส.กปภ.ข.10 จัดโครงการศึกษาดูงาน “กระบวนการบริหารจัดการมาตรวัดน้ำ” เสริมสร้างองค์ความรู้แก่พนักงานในสังกัด

16 กันยายน 2564


กทส.กปภ.ข.10 จัดโครงการศึกษาดูงาน “กระบวนการบริหารจัดการมาตรวัดน้ำ” เสริมสร้างองค์ความรู้แก่พนักงานในสังกัด

    เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 กองเทคโนโลยีสารสนเทศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 โดยนายสุรพล ปัญโญแก้ว ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศและพนักงานในสังกัด กทส. จัดโครงการศึกษาดูงาน "กระบวนการบริหารจัดการมาตรวัดน้ำ" ซึ่งนายสุเมธี เจริญวงศ์มิตร ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย มอบหมายให้นายนคร ชาญณรงค์ หัวหน้างาน 8 พร้อมทีมงานมาตรวัดน้ำ ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการมาตรวัดน้ำ ณ ห้องบำรุงรักษามาตรวัดน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

    กิจกรรมดังกล่าว นายนคร ชาญณรงค์ พร้อมทีมงาน ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และนำชมเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ของห้องบำรุงรักษามาตรวัดน้ำ เพื่อศึกษาแนวคิดและกระบวนการทำงานที่นอกเหนือจากงานที่รับผิดชอบ เพิ่มระดับการเรียนรู้ กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง อันนำไปสู่การเสริมสร้างและพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ตามแผนงานเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี 2561-2565 อีกด้วย

 
เลื่อนขึ้นข้างบน