กปภ.สาขาสามพราน ให้การต้อนรับ นายสมศักดิ์ วินิจกุล ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาสามพราน ให้การต้อนรับ นายสมศักดิ์ วินิจกุล ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 3

16 กันยายน 2564


กปภ.สาขาสามพราน ให้การต้อนรับ นายสมศักดิ์ วินิจกุล ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 3

วันพฤหัสบดี ที่ 16 กันยายน 2564 นายสมศักดิ์ วินิจกุล ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้าง รับฟังข้อมูลสำคัญ ปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสามพราน พร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน และกล่าวชื่นชมการทำงานอย่างเต็มความสามารถของพนักงาน โดยมี นายพิชัย พันธุ์อร่าม ผจก.สาขาสามพราน พร้อมผู้บริหารและพนักงานในสังกัด ให้การต้อนรับ ณ กปภ.สาขาสามพราน ผอ.กปภ.ข.3 ได้เน้นย้ำให้ความสำคัญกับการลดน้ำสูญเสีย การควบคุมค่าใช้จ่ายและการเพิ่มรายได้ให้มากขึ้น

 
เลื่อนขึ้นข้างบน