กปภ.สาขาจันดี ร่วมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือน กันยายน 2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาจันดี ร่วมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือน กันยายน 2564

10 กันยายน 2564


กปภ.สาขาจันดี ร่วมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือน กันยายน 2564

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี ภายใต้การบริหารงานโดย นายสุคนธ์ ชูรักษา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด จัดกิจกรรม โครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk)ประจำเดือน ก.ย. 2564 เพื่อเป็นการพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สอบถามถึงปัญหาในการทำงาน ของแต่ละสายงาน เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา ให้งานสำเร็จไปตามเป้าหมายขององค์กร  ผจก.ได้ติดตามผลการดำเนินงานในแต่ละสายงาน และได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สอบถามถึงปัญหาในการทำงาน ของแต่ละสายงาน เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา ให้งานสำเร็จไปตามเป้าหมายขององค์กร 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน