กปภ.สาขาระยอง มอบน้ำดื่มบรรจุขวดแก่จุดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 โรงพยาบาลระยอง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาระยอง มอบน้ำดื่มบรรจุขวดแก่จุดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 โรงพยาบาลระยอง

14 กันยายน 2564


กปภ.สาขาระยอง มอบน้ำดื่มบรรจุขวดแก่จุดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 โรงพยาบาลระยอง

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาระยอง โดย นายไพฑูรย์ อรชร ผู้จัดการ กปภ.สาขาระยอง มอบหมายให้นายศักดิกร เชื้อแพ่ง ผู้ช่วยผู้จัดการฯ,นายดนัย  เอกวิริยกิจ หัวหน้างานอำนวยการ  พร้อมพนักงานและลูกจ้าง เป็นตัวแทนมอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 1,200 ขวด ให้แก่โรงพยาบาลระยอง ณ จุดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ศูนย์การค้าแพชชั่น ช้อปปิ้งเดสติเนชั่น อ.เมืองระยอง จ.ระยอง เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมทางการแพทย์ เป็นขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรทางแพทย์ ในการปฏิบัติงานในการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) และประชาชนที่เข้ารับบริการการฉีดวัคซีนป้องกันโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)

 
เลื่อนขึ้นข้างบน