กปภ.สาขาเพชรบุรี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้าประจำเดือนกันยายน ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาเพชรบุรี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้าประจำเดือนกันยายน ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔

14 กันยายน 2564


กปภ.สาขาเพชรบุรี  จัดกิจกรรมสนทนายามเช้าประจำเดือนกันยายน  ครั้งที่  ๑๒/๒๕๖๔

กปภ.สาขาเพชรบุรี นำโดย นายหาญณรงค์ เสือสมิง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี พร้อมด้วย  นายรัตนิกร หน่อแก้ว  ผู้ช่วยผู้จัดการฯ  หัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้าง  ร่วมกิจกรรมสนทนายามเช้าประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔  (วันนี้)วันอังคารที่  ๑๔  กันยายน  ๒๕๖๔  เวลา ๐๗.๑๕ น. - ๐๘.๓๐ น.  บริเวณ อาคารอเนกประสงค์  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี  โดยท่านผู้จัดการฯ  แจ้งข่าวสถานที่รับการฉีดวัคซีนสำหรับพนักงานที่ต้องการฉีดเพิ่มเติม  เน้นงานผลิตดูแลสถานีผลิตน้ำและจ่ายน้ำให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย กำชับงานบริการฯ เร่งดำเนินการซ่อมท่อแตก ท่อรั่ว นอกจากนี้ได้คัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาส ๔/๒๕๖๔  ได้แก่ นางสาวลดารัตน์ โสมนัส ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า

 
เลื่อนขึ้นข้างบน