การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ้อมน้อย มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่เทศบาลนครอ้อมน้อย และเทศบาลตำบลสวนหลวง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ้อมน้อย มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่เทศบาลนครอ้อมน้อย และเทศบาลตำบลสวนหลวง

14 กันยายน 2564


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ้อมน้อย มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่เทศบาลนครอ้อมน้อย และเทศบาลตำบลสวนหลวง

วันจันทร์ที่ 13 กย. 2564               นำโดยนายสะอาด จงดี ผจก.กปภ.สาขาอ้อมน้อย พร้อมด้วยนายสุธี แสงเจือ ผช.ผจก.กปภ.สาขาอ้อมน้อย หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมกับ บริษัท ทีทีดับ   บลิวจำกัด(มหาชน)มอบ   
1.ชุดPPE จำนวน 90 ชุด
2.หน้ากากอนามัย 6000 ชิ้น
3.แอลกอฮอล์น้ำ1000ml. 90แกลอน
4.เจลแอลกอฮอล์ 500ml.75ขวด                   
5.น้ำดื่มตราสัญญาลักษ์บรรจุขวด1800ขวด                       
ให้กับเทศบาลนครอ้อมน้อย โดย รองนายกเทศมณตรีนครอ้อมน้อยพร้อมคณะเป็นผู้รับมอบและเทศบาลตำบลสวนหลวง โดยรองนายกเทศมณตรีตำบลสวนหลวงพร้อมคณะเป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้สำหรับโรงพยาบาลสนาม และศูนย์พักคอยในชุมชนและใช้สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ในการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ต่อไป

 
เลื่อนขึ้นข้างบน