การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร จัดกิจกรรมในโครงการน้ำประปา กปภ.-อปท.เพื่อปวงชน ประจำปีงบประมาณ 2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร จัดกิจกรรมในโครงการน้ำประปา กปภ.-อปท.เพื่อปวงชน ประจำปีงบประมาณ 2564

14 กันยายน 2564


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร จัดกิจกรรมในโครงการน้ำประปา กปภ.-อปท.เพื่อปวงชน ประจำปีงบประมาณ 2564

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร จัดกิจกรรมในโครงการน้ำประปา กปภ.-อปท.เพื่อปวงชน ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ โรงกรองน้ำสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านส้อง ม.8 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี ในครั้งการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร ได้ทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาให้กับสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านส้อง เพื่อให้มีความเข้าใจในกระบวนการผลิตน้ำสะอาดมาตรฐานสากลมากขึ้น สร้างความประทับให้กับผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้เป็นอย่างมาก
 
 
#มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน
#ด้วยความห่วงใยจาก กปภ.สาขาบ้านนาสาร
#นายวุฒิพร บุญดี ผจก.กปภ.สาขาบ้านนาสาร
#หัวหน้างานผลิต
#และพนักงานในสังกัด กปภ.สาขาบ้านนาสาร

 
เลื่อนขึ้นข้างบน