การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุวรรณภูมิ จัดกิจกรม สนทนายามเช้า(morning talk) ครั้งที่ 12/64 วันพุธ ที่ 14 กันยายน 2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุวรรณภูมิ จัดกิจกรม สนทนายามเช้า(morning talk) ครั้งที่ 12/64 วันพุธ ที่ 14 กันยายน 2564

14 กันยายน 2564


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุวรรณภูมิ จัดกิจกรม สนทนายามเช้า(morning talk) ครั้งที่ 12/64 วันพุธ ที่ 14  กันยายน  2564

วันพุธ ที่ 14  กันยายน  2564  นำโดย นางเกศสุดา ยั่งยืน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุวรรณภูมิ พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด  จัดกิจกรรม สนทนายามเช้า(Morning talk ) ครั้งที่ 12/64  ประจำเดือน กันยายน 2564โดย ผจก.กปภ.สาขาสุวรรณภูมิ ได้ถ่ายทอดนโยบายและองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมได้ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 3/2564 โดยให้หัวหน้างานแต่ละสายงานรายงานผลการปฏิบัติงานในช่วงไตรมาสที่ผ่านมา รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงานในสังกัดได้ร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิด แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ เพื่อการแก้ไขปัญหา สู่การวางแผนการดำเนินงานได้อย่างเต็มศักยภาพต่อไป พร้อมนี้ ได้ร่วมหารือแนวทางการรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 เพื่อร่วมป้องกันและดำเนินตามวิธีปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโดยเคร่งครัด และได้ซักซ้อมแผนอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2564  ซึ่งได้รับความร่วมมือจากพนักงานและลูกจ้างในสังกัดเป็นอย่างดี

 
เลื่อนขึ้นข้างบน