การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยาจัดกิจกรรม "จ่ายปุ๊บ-รับปั๊บ" แจกของที่ระลึก ในปีงบประมาณ 2564 ให้แก่ผู้ใช้น้ำที่มาชำระค่าติดตั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2564 เพื่อมอบเป็นของที่ระลึกให้แก่ลูกค้า (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยาจัดกิจกรรม "จ่ายปุ๊บ-รับปั๊บ" แจกของที่ระลึก ในปีงบประมาณ 2564 ให้แก่ผู้ใช้น้ำที่มาชำระค่าติดตั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2564 เพื่อมอบเป็นของที่ระลึกให้แก่ลูกค้า

14 กันยายน 2564


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยาจัดกิจกรรม "จ่ายปุ๊บ-รับปั๊บ" แจกของที่ระลึก ในปีงบประมาณ 2564 ให้แก่ผู้ใช้น้ำที่มาชำระค่าติดตั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2564 เพื่อมอบเป็นของที่ระลึกให้แก่ลูกค้า

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา ภายใต้การบริหารงานโดยนางจันทิรา ทองพูล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา จัดกิจกรรม "จ่ายปุ๊บ-รับปั๊บ" แจกของที่ระลึก ในปีงบประมาณ 2564 ให้แก่ผู้ใช้น้ำที่มาชำระค่าติดตั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2564 เพื่อมอบเป็นของที่ระลึกให้แก่ลูกค้า และเป็นการสร้างแรงจูงใจในการชำระค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำผู้ใช้น้ำรายใหม่ มีลูกค้าให้ความสนใจร่วมกิจกรรมครั้งนี้จำนวนมาก สร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าเป็นอย่างดี

 
เลื่อนขึ้นข้างบน