กปภ.สาขาพยุหะคีรีร่วมกิจกรรม โครงการน้ำประปา กปภ - อปท. เพื่อปวงชน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาพยุหะคีรีร่วมกิจกรรม โครงการน้ำประปา กปภ - อปท. เพื่อปวงชน

13 กันยายน 2564


กปภ.สาขาพยุหะคีรีร่วมกิจกรรม โครงการน้ำประปา กปภ - อปท. เพื่อปวงชน

กปภ.สาขาพยุหะคีรีร่วมกิจกรรม โครงการน้ำประปา กปภ - อปท. เพื่อปวงชน ณ บ้านหนองหมู หมู่ที่ 7-9 ต.เนินมะกอก อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์

 
เลื่อนขึ้นข้างบน