กปภ.สาขากำแพงเพชร สร้างความมั่นใจตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาในระบบจำหน่าย ตั้งแต่โรงกรองน้ำ - ทุกมิเตอร์ เพื่อให้ลูกค้ามีน้ำใช้แบบคุณภาพคับแก้ว เพราะลูกค้าคือคนสำคัญ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขากำแพงเพชร สร้างความมั่นใจตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาในระบบจำหน่าย ตั้งแต่โรงกรองน้ำ - ทุกมิเตอร์ เพื่อให้ลูกค้ามีน้ำใช้แบบคุณภาพคับแก้ว เพราะลูกค้าคือคนสำคัญ

13 กันยายน 2564


กปภ.สาขากำแพงเพชร สร้างความมั่นใจตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาในระบบจำหน่าย ตั้งแต่โรงกรองน้ำ - ทุกมิเตอร์  เพื่อให้ลูกค้ามีน้ำใช้แบบคุณภาพคับแก้ว เพราะลูกค้าคือคนสำคัญ

 
นายนิสิต ใจอินทร์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากำแพงเพชร มอบหมายให้นายทรงกลด ปัญญา หัวหน้างานผลิต และพนักงานในสายงานผลิต ดำเนินการระบายตะกอนในเส้นท่อในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร พร้อมตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาในระบบจำหน่ายน้ำ ประจำเดือน กันยายน 2564 ตามโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety plan) เพื่อให้เกิดระบบการดำเนินการจัดการจ่ายน้ำอย่างมีคุณภาพ 
 
โดยโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) ของ กปภ. มุ่งเน้นมาตรฐานกระบวนการผลิต - จ่ายน้ำ ตั้งแต่การดูแลน้ำดิบต้นทางให้มีคุณภาพดี การผลิตน้ำสะอาดในโรงกรองน้ำที่มีขั้นตอนพิถีพิถัน รวมไปถึงการส่งจ่ายน้ำทางท่อเพื่อคงมาตรฐานความสะอาดจนถึงปลายทาง คือ ครัวเรือนประชาชนที่น้ำประปาจากก๊อกยังคงรักษามาตรฐานน้ำสะอาดปลอดภัย
 
 
มุ่ง - มั่น - เพื่อปวงชน
#WSP
#การประปาส่วนภูมิภาค 💦

 
เลื่อนขึ้นข้างบน