กปภ.สาขาภูเก็ต ลงพื้นที่รับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่ครั้งที่ 1 ประจำเดือนกันยายน 2564 ณ สถานีผลิตน้ำบ้านบางโจ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาภูเก็ต ลงพื้นที่รับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่ครั้งที่ 1 ประจำเดือนกันยายน 2564 ณ สถานีผลิตน้ำบ้านบางโจ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

13 กันยายน 2564


กปภ.สาขาภูเก็ต ลงพื้นที่รับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่ครั้งที่ 1 ประจำเดือนกันยายน 2564 ณ สถานีผลิตน้ำบ้านบางโจ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต ภายใต้การบริหารงานโดย นายไกรสร มะหะหมัด ผจก.กปภ.สาขาภูเก็ต มอบหมายให้งานจัดเก็บรายได้ ลงพื้นที่รับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่ครั้งที่ 1 ประจำเดือนกันยายน 2564 ณ สถานีผลิตน้ำบ้านบางโจ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางและอำนวยความสะดวกในการรับชำระค่าน้ำประปาให้กับผู้ใช้น้ำในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง

 
เลื่อนขึ้นข้างบน