มท.2 สั่งลุย เพิ่มเขตบริการน้ำประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

มท.2 สั่งลุย เพิ่มเขตบริการน้ำประปา

12 กันยายน 2564


มท.2 สั่งลุย เพิ่มเขตบริการน้ำประปา

          นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เขต 7 จ.อุดรธานี เน้นย้ำให้เตรียมพร้อมขยายเขตให้บริการน้ำประปาเพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำของประชาชนในอนาคต

          นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เปิดเผยถึงการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กปภ.เขต 7 จ.อุดรธานี พร้อมติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างและแผนการบริหารจัดการน้ำประปาเพื่อการอุปโภคบริโภคในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ว่า ได้เน้นย้ำให้ กปภ. เตรียมความพร้อมบริหารจัดการน้ำดิบโดยบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่องและควรขยายเขตบริการน้ำประปาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานรองรับความต้องการใช้น้ำของประชาชนที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนจำเป็นต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วควบคู่ไปกับการลดผลกระทบจากโครงการก่อสร้างเพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด สอดคล้องไปกับนโยบาย "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" ของกระทรวงมหาดไทย

          นายทรงศักดิ์ ทองศรี กล่าวเพิ่มเติมว่า ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในขณะนี้ กปภ. ได้ควบคุมดูแลคุณภาพน้ำตลอดทั้งกระบวนการผลิตน้ำประปาภายใต้มาตรฐานและการควบคุมดูแลอย่างเข้มงวดตลอด 24 ชั่วโมง มีการทดสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำโดยนักวิทยาศาสตร์อยู่เสมอ ขอให้ประชาชนมั่นใจว่าน้ำประปาของ กปภ. มีคุณภาพ สามารถนำมาอุปโภคบริโภคได้อย่างปลอดภัยไร้กังวล

 
เลื่อนขึ้นข้างบน