การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.ให้แก่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.ให้แก่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี

12 กันยายน 2564


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.ให้แก่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี

นายหาญณรงค์ เสือสมิง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี พร้อมด้วย นางสาวราตรี ศรีศิริเล็ก หัวหน้างานอำนวยการ และพนักงาน  สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.ให้แก่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี  บริเวณ อาคารอเนกประสงค์  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี  เมื่อวันอังคารที่  ๓๑  สิงหาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา  โดยสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน ๕๐๐ ขวด เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนและผู้ใช้แรงงาน ที่ไปรับการฉีดวัคซีนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  ณ ที่ว่าการอำเภอเข้าย้อย  จังหวัดเพชรบุรี 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน