กปภ.สาขาตะกั่วป่า พบปะลูกค้ารายใหญ่ ไตรมาส 4/2564 พื้นที่ตำบลบางนายสี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาตะกั่วป่า พบปะลูกค้ารายใหญ่ ไตรมาส 4/2564 พื้นที่ตำบลบางนายสี

10 กันยายน 2564


กปภ.สาขาตะกั่วป่า พบปะลูกค้ารายใหญ่ ไตรมาส 4/2564 พื้นที่ตำบลบางนายสี

วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 จ.ส.ต.สุเทพ ลี้ยุทธานนท์ ผู้จัดการ กปภ.สาขาตะกั่วป่า พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่พบปะลูกค้ารายใหญ่ ในพื้นที่ตำบลบางนายสี ดังนี้ 1.Little Amazon Home 2.เทศโก้ โลตัส บขส.ตะกั่วป่า 3.บจก.ตะกั่วป่า สแควร์ ได้พูดคุยสอบถามความพึงพอใจ รับฟังความคิดเห็นในการให้บริการของ กปภ.สาขาตะกั่วป่า ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้น้ำประปาแบบถูกวิธี รณรงค์การประหยัดน้ำ ตรวจสอบมาตรวัดน้ำและระบบจ่ายน้ำภายใน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล นำมาแก้ไขปรับปรุงต่อไป และได้มอบของที่ระลึกตราสัญลักษณ์ กปภ. แก่ลูกค้ารายใหญ่ด้วย

 
เลื่อนขึ้นข้างบน