กปภ.สาขาตะกั่วป่า จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ครั้งที่ 4/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาตะกั่วป่า จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ครั้งที่ 4/2564

10 กันยายน 2564


กปภ.สาขาตะกั่วป่า จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ครั้งที่ 4/2564

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2564 จ.ส.ต.สุเทพ ลี้ยุทธานนท์ ผู้จัดการ กปภ.สาขาตะกั่วป่า พร้อมด้วยหัวหน้างานอำนวยการและพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่ตำบลบางนายสี เพื่อพบปะลูกค้า "โครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 4/2564" ได้พบปะพูดคุยกับลูกค้า สอบถามปัญหาและรับฟังข้อเสนอแนะจากลูกค้า แนะนำช่องทางการชำระเงินค่าน้ำประปาผ่าน PWA Line Official และ Application พร้อมมอบของที่ระลึกให้กับลูกค้า

 
เลื่อนขึ้นข้างบน