การประปาส่วนภูมิภาค ร่วมมือกับ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงนาม MOU สร้างเครือข่ายข้อมูลคุณภาพน้ำด้านรังสีและการทดสอบคุณภาพน้ำ ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาค ร่วมมือกับ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงนาม MOU สร้างเครือข่ายข้อมูลคุณภาพน้ำด้านรังสีและการทดสอบคุณภาพน้ำ ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO)

09 กันยายน 2564


การประปาส่วนภูมิภาค ร่วมมือกับ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงนาม MOU สร้างเครือข่ายข้อมูลคุณภาพน้ำด้านรังสีและการทดสอบคุณภาพน้ำ ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO)

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) เพื่อร่วมมือในการสร้างเครือข่ายข้อมูลคุณภาพน้ำด้านรังสีและการทดสอบคุณภาพน้ำ  ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO)ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 ณ การประปาส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่ โดยผ่านระบบ VDO Conference

          นายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)เปิดเผยว่า กปภ. ในฐานะผู้ให้บริการสาธารณูปโภคสำคัญด้านน้ำประปา ตระหนักถึงคุณภาพน้ำประปาว่าต้องสะอาด ปลอดภัย พร้อมให้ลูกค้าใช้ในการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันได้อย่างมั่นใจ โดยมีการควบคุมกระบวนการผลิตน้ำประปาณ โรงกรองน้ำทุกแห่งของ กปภ. ในเขตพื้นที่ให้บริการ 74 จังหวัดทั่วประเทศ ยกเว้นกรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ และระบบประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง กปภ.มีการควบคุมคุณภาพน้ำตั้งแต่กระบวนการตกตะกอน การกรอง การเติมคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อโรค โดยมีเจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิตตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งมีทีมนักวิทยาศาสตร์ของ กปภ. ตรวจวัดคุณภาพน้ำตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ที่ผ่านมา กปภ. ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เชี่ยวชาญให้การตรวจสอบคุณภาพน้ำด้านกัมมันตภาพรังสีทั้งในแหล่งน้ำดิบและน้ำประปา เพื่อลูกค้ามั่นใจได้ว่าน้ำประปาของ กปภ. สะอาดและปลอดภัย ทั้งนี้ เพื่อให้การทำงานเชิงบูรณาการเกิดประโยชน์สูงสุด กปภ. และสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) สร้างเครือข่ายข้อมูลคุณภาพน้ำด้านรังสีการทดสอบคุณภาพน้ำ และแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ โดยจัดพิธีลงนามอย่างเป็นทางการ ในวันพฤหัสบดีที่9 กันยายน 2564 ณ การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ โดยผ่านระบบ VDO Conference

          นายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่าขอให้ประชาชนมั่นใจในคุณภาพน้ำประปาของ กปภ.ที่มีระบบการผลิตน้ำประปาที่ได้มาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO) ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิตตลอด 24 ชั่วโมงและนักวิทยาศาสตร์ที่คอยตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาอยู่อย่างสม่ำเสมอ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ PWA Contact Center โทร. 1662

 
เลื่อนขึ้นข้างบน