กปภ. ร่วมต่อลมหายใจ สู้วิกฤตโควิด-19 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ. ร่วมต่อลมหายใจ สู้วิกฤตโควิด-19

31 สิงหาคม 2564


กปภ. ร่วมต่อลมหายใจ สู้วิกฤตโควิด-19

                การประปาส่วนภูมิภาค เดินหน้าโครงการ "กปภ. ร่วมต่อลมหายใจ" มอบเงิน 4.15 ล้านบาทจัดซื้อเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูงและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นให้แก่โรงพยาบาลทั่วประเทศ เพื่อสู้วิกฤตโควิด-19
 
              นายธนาคม จงจิระ ประธานกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดเผยว่า สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในปัจจุบันยังมีจำนวนผู้ป่วยสะสมเพิ่มขึ้นต่อเนื่องและมีอัตราการเสียชีวิตอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้โรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศขาดแคลนเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น ดังนั้น กปภ. ในฐานะหน่วยงานให้บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านน้ำประปาให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ 74 จังหวัดทั่วประเทศ (ยกเว้น กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ และระบบประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) มีความห่วงใยและตระหนักถึงความรุนแรงของการแพร่ระบาดที่เกิดขึ้น จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือประชาชนและแบ่งเบาภาระงานของบุคลากรทางการแพทย์ ผ่านการดำเนินโครงการ "กปภ. ร่วมต่อลมหายใจ" มอบเงินสนับสนุนให้โรงพยาบาล สำหรับจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นคือ เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง (Humidifier with Integrated Flow Generator) เพื่อใช้ดูแลผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินและวิกฤต ชะลอการลุกลามของปอดอักเสบไม่ให้รุนแรงจนต้องใส่เครื่องช่วยหายใจซึ่งจะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย โรงพยาบาลละ 1 เครื่อง รวมจำนวน 20 เครื่อง มูลค่า 4,000,000 บาท และได้มอบเงินสนับสนุนจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศและฆ่าเชื้อโรค จำนวน 6 เครื่อง มูลค่า 150,000 บาท แก่โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร นอกจากนี้ กปภ. ได้ติดตั้งมาตรวัดน้ำและจ่ายน้ำประปาให้แก่โรงพยาบาลสนามและศูนย์พักคอยโดยไม่คิดมูลค่าแล้วจำนวน 704 แห่งทั่วประเทศ รวมไปถึงหากมีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามและศูนย์พักคอยแห่งใหม่ในอนาคตเพื่อรองรับผู้ป่วย ควบคู่ไปกับการสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. และสิ่งของจำเป็นอื่น ๆ ให้แก่โรงพยาบาลหลัก โรงพยาบาลสนาม ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 และหน่วยงานเพื่อสังคมต่าง ๆ ดังที่ได้ดำเนินการมาต่อเนื่อง กปภ. ขอเป็นกำลังใจให้คนไทยและประเทศไทยก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันโดยเร็วที่สุด

                นายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวว่า กปภ. เตรียมความพร้อมน้ำประปาให้บริการแก่ลูกค้าตามความต้องการอย่างเพียงพอ ภายใต้มาตรฐานและการควบคุมดูแลคุณภาพน้ำอย่างเข้มงวดตลอด 24 ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัย ลดความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด-19 จากการเดินทางและการติดต่อสัมผัสระหว่างบุคคล ลูกค้าสามารถใช้บริการและทำธุรกรรมต่าง ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ของ กปภ. ที่เข้าถึงได้ง่าย ใช้งานสะดวกและรวดเร็ว ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางโดยไม่ต้องเดินทางมายังสำนักงาน ผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์ กปภ. www.pwa.co.th, Line Official Account : @PWAThailand, แอปพลิเคชัน PWA1662 ทั้งนี้ หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ PWA Contact Center 1662 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน