กปภ. พร้อมช่วยเหลือประชาชน ติดตั้งมิเตอร์ประปา แก่ รพ.สนามและศูนย์พักคอย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ. พร้อมช่วยเหลือประชาชน ติดตั้งมิเตอร์ประปา แก่ รพ.สนามและศูนย์พักคอย

24 สิงหาคม 2564


กปภ. พร้อมช่วยเหลือประชาชน ติดตั้งมิเตอร์ประปา แก่ รพ.สนามและศูนย์พักคอย

          นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) พร้อมช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศ สั่งการ กปภ. ติดตั้งมิเตอร์ประปาและจ่ายน้ำฟรี พร้อมสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. แก่โรงพยาบาลสนามและศูนย์พักคอย เพื่อช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19  

          นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยภาพรวมของการระบาดยังต้องคอยเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ในการนี้รัฐบาลได้มีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามและศูนย์พักคอย เพื่อให้การช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อในแต่ละพื้นที่ได้ทันทีภายใต้มาตรการที่สาธารณสุขกำหนด การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) หนึ่งในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจในการจัดหาแหล่งน้ำดิบ ผลิตจัดส่งและจำหน่ายน้ำประปาทั่วประเทศ (ยกเว้น กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ และระบบประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) มีความห่วงใยประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนในภาวะวิกฤตนี้ ได้สนับสนุนภารกิจการดำเนินงานของภาครัฐ โดยติดตั้งมิเตอร์ประปาและจ่ายน้ำฟรีให้กับโรงพยาบาลสนามและศูนย์พักคอยจำนวน 582 เครื่อง พร้อมสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.ให้กับโรงพยาบาลสนาม 235 แห่ง จำนวน 367,018 ขวด หรือ 303,986 ลิตร (ข้อมูล ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2564)

           นายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ. ) กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ.พร้อมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนให้ก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน ทั้งนี้ กปภ. พร้อมสนับสนุนรถบรรทุกน้ำเพื่อแจกจ่ายน้ำประปาให้ประชาชนได้มีน้ำประปาที่มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน และหากหน่วยงานในพื้นที่ใดประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค สามารถติดต่อได้ที่ กปภ. ทั้ง 234 สาขาทั่วประเทศ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ PWA Contact Center โทร. 1662

 
เลื่อนขึ้นข้างบน