กปภ.สาขามหาสารคาม ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในระบบจำหน่ายตามโครงการน้ำประปาดื่มได้ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขามหาสารคาม ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในระบบจำหน่ายตามโครงการน้ำประปาดื่มได้

31 กรกฎาคม 2564


กปภ.สาขามหาสารคาม ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในระบบจำหน่ายตามโครงการน้ำประปาดื่มได้

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม โดย นายณ.เณร วัฒนกูล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม ได้มอบหมายให้งานผลิต นำโดย นายธนานันป์ เอี่ยมบุญเสริฐ หัวหน้างานผลิต เก็บตัวอย่างน้ำ ตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในระบบจำหน่ายตามโครงการน้ำประปาดื่มได้ อย่างต่อเนื่องเป็นประจำตามแผนที่กำหนด ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เพื่อสร้างความพึงพอใจ ประทับใจ และความมั่นใจในคุณภาพน้ำของ กปภ. ให้กับลูกค้า สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ กปภ. เพื่อผลิตน้ำประปาที่มีคุณภาพ ให้ได้ดียิ่งขึ้นต่อไปอย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อให้ลูกค้าที่รับบริการน้ำประปาของ กปภ. มีน้ำประปาที่สะอาด ได้มาตรฐาน และมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป ดังวิสัยทัศน์ กปภ. "มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศและยั่งยืน ด้านการให้บริการและบริหารจัดการน้ำประปา"

 
เลื่อนขึ้นข้างบน