กปภ.สาขาอ้อมน้อยร่วมกับ กทส.กปภ.ข.3ได้ติดตั้งและอบรมสอนการใช้งานโปรแกรม Line OA ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Line Meeting (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาอ้อมน้อยร่วมกับ กทส.กปภ.ข.3ได้ติดตั้งและอบรมสอนการใช้งานโปรแกรม Line OA ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Line Meeting

30 กรกฎาคม 2564


กปภ.สาขาอ้อมน้อยร่วมกับ กทส.กปภ.ข.3ได้ติดตั้งและอบรมสอนการใช้งานโปรแกรม  Line OA ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Line Meeting

วันที่ 29 - 30 ก.ค. 64 
กปภ.สาขาอ้อมน้อย  โดย นายสะอาด จงดี ผจก.พร้อมด้วย นายสุธี แสงเจือ ผช.ผจก และพนักงานสาขา ร่วมกับกองเทคโนโลยีสารสนเทศ กปภ.ข.3 โดยนายธนฤกษ์ แสนสุขมั่นคง  (กทส.3) ได้ติดตั้งและอบรมสอนการใช้งานโปรแกรม LINE Official Account กปภ.สาขาอ้อมน้อย (สนใจเพิ่มเพื่อนได้ทางนี้ : https://lin.ee/4RjsLHz ) ให้กับ ผู้จัดการ กปภ.สาขา และพนักงานในสังกัด จำนวนรวม 17 ท่าน ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Line Meeting ณ ห้องประชุม2 กปภ.ข.3 
เพื่อนำมาทดแทนกลุ่ม line เดิมของลูกค้า กปภ.สาขาอ้อมน้อย ให้สามารถใช้งาน โปรแกรม LINE Official Account  มาบริหารจัดการในเรื่องการแจ้งข่าวสาร และรับแจ้งเรื่องต่าง เช่น ท่อแตกรั่ว, น้ำไม่ไหล ใน พื้นที่ กปภ.สาขา  ได้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ทำงานได้เป็นทีม เพื่อความสะดวกให้กับผู้ใช้น้ำ
โดยภาพรวมการติดตั้งและอบรมสอนการใช้งานโปรแกรม LINE Official Account เป็นไปด้วยดี

 
เลื่อนขึ้นข้างบน