การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ครั้งที่ 10/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ครั้งที่ 10/2564

30 กรกฎาคม 2564


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์  จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ครั้งที่ 10/2564

ในวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ นำโดย นางรุ่งนภา หอมสกุล ผจก.กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัดร่วมกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk)  ครั้งที่ 10/2564 ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้เกิดความผูกพันภายในองค์กรได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างพนักงานในสังกัด รับฟังปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมทั้ง ได้มอบรางวัลพนักงานบริการหน้าเคาน์เตอร์ดีเด่นประจำไตรมาส 3/2564 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป

 
เลื่อนขึ้นข้างบน