การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ ร่วมสนับสนุน ร่วมส่งมอบน้ำดื่มบรรจุขวด ตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้กับเทศบาลตำบลเลาขวัญ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ ร่วมสนับสนุน ร่วมส่งมอบน้ำดื่มบรรจุขวด ตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้กับเทศบาลตำบลเลาขวัญ

30 กรกฎาคม 2564


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ ร่วมสนับสนุน ร่วมส่งมอบน้ำดื่มบรรจุขวด ตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้กับเทศบาลตำบลเลาขวัญ

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญนำโดยนางสาวจงกล เห็นประเสริฐ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญพร้อมหัวหน้างานและในสังกัด ร่วมส่งมอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.แก่สำนักงานเทศบาลตำบลเลาขวัญ จำนวน 3,200 ขวด เพื่อใช้ในศูนย์พักคอย community isolation สำหรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ในพื้นที่อำเภอเลาขวัญ ตำบลเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

 
เลื่อนขึ้นข้างบน