กปภ.ข.7 ร่วมกับ บริษัท เก้ามงคล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.ข.7 ร่วมกับ บริษัท เก้ามงคล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำ

30 กรกฎาคม 2564


กปภ.ข.7 ร่วมกับ บริษัท เก้ามงคล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำ

     การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 (กปภ..7) ร่วมกับ บริษัท เก้ามงคล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding : MOU) โครงการส่งเสริมสนับสนุนการใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำ ณ โครงการหมู่บ้านจัดสรร เดอ นายน์ ต.สามพร้าว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี|

     นายวาริธ ศรีมาดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เก้ามงคล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด กล่าวว่า โครงการส่งเสริมสนับสนุนการใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำของ กปภ. ถือเป็นโครงการที่จะช่วยให้ภาคเอกชนได้รับประโยชน์จากการอุปโภคบริโภคน้ำประปาที่ต่อเนื่อง อีกทั้งทำให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของน้ำประปา นำไปสู่การร่วมกันประหยัดน้ำอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม

     ด้านนายยุทธศักดิ์ แพงเพ็ง ผู้อำนวยการ กปภ..7 กล่าวว่า การประปาส่วนภูมิภาค เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการน้ำประปาเพื่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่ ไปพร้อมกับการสนับสนุน ส่งเสริมให้มีการใช้น้ำประปาอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อเนื่อง และยั่งยืน ซึ่งโครงการส่งเสริมสนับสนุนการใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการใช้น้ำประปาอย่างประหยัด ด้วยการติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดน้ำในกลุ่มผู้ประกอบการที่พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั้งประเภทที่อยู่อาศัยและไม่ใช่ที่อยู่อาศัย ในพื้นที่สังกัด กปภ. ทั่วประเทศ ทั้งนี้ กปภ. จะยังคงรักษา พัฒนาคุณภาพและบริการด้านน้ำประปาของ กปภ. ให้มีความสะอาด สะดวก และต่อเนื่อง เพื่อนำส่งน้ำประปาที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ตลอดจนการบริการด้วยความเป็นเลิศตลอดไป

 
เลื่อนขึ้นข้างบน