กปภ.สาขาขนอม ลงพื้นที่สุ่มตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา ภายใต้โครงการผู้ใช้น้ำมั่นใจกปภ.เช็คชัวร์ ในพื้นที่ตำบลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาขนอม ลงพื้นที่สุ่มตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา ภายใต้โครงการผู้ใช้น้ำมั่นใจกปภ.เช็คชัวร์ ในพื้นที่ตำบลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

22 กรกฎาคม 2564


กปภ.สาขาขนอม ลงพื้นที่สุ่มตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา ภายใต้โครงการผู้ใช้น้ำมั่นใจกปภ.เช็คชัวร์ ในพื้นที่ตำบลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

        การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอม ลงพื้นที่สุ่มตรวจน้ำประปาในพื้นที่อำเภอสิชล ได้แก่ บ้านเลขที่ 340/1 ม.3 ต.สิชล, 452/7 ม.5 ต.สิชล และ 449/1 ม.5 ต.สิชล จ.นครศรีธรรมราช ในวันพฤหัสบดี ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2564 โดยเก็บตัวอย่างน้ำจากก๊อกน้ำที่บ้านของผู้ใช้น้ำเพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการติดตามประเมินผลและควบคุมคุณภาพน้ำประปาให้ได้มาตรฐาน จากการตรวจสอบพบว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐาน กล่าวคือ คลอรีนคงเหลือปลายเส้นท่อไม่น้อยกว่า 0.5ppm (มิลลิกรัมต่อลิตร) ค่าความขุ่นในเส้นท่อไม่เกิน 4 NTU และมีค่า PHอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของ กปภ. กำหนด (6.5 – 8.5)

 

 

 

#ผู้ใช้น้ำมั่นใจกปภ.เช็คชัวร์#

#PWAService

มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน

ด้วยความห่วงใย จาก กปภ.สาขาขนอม

นายธำรง คุ้มเพชร ผู้จัดการ กปภ.สาขาขนอม

และทีมงานผลิต กปภ.สาขาขนอม

 

#ช่องทางติดต่อสอบถาม

•  โทรศัพท์ : 0-7552-8201

• โทรสาร : 0-7552-8710

• โทรศัพท์มือถือ สำนักงาน : 09-3762-1661

• Page Facebook : https://www.facebook.com/PWA.Khanom/

• Line id : pwa5551031

• PWA Line Official id : @pwathailand

 
เลื่อนขึ้นข้างบน