กปภ.สาขาสระแก้ว สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดให้กับสำนักงานประมง จังหวัดสระแก้ว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาสระแก้ว สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดให้กับสำนักงานประมง จังหวัดสระแก้ว

22 กรกฎาคม 2564


กปภ.สาขาสระแก้ว สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดให้กับสำนักงานประมง จังหวัดสระแก้ว

กปภ.สาขาสระแก้ว มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.ให้กับ สำนักงานประมง จังหวัดสระแก้ว
--------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 นายอนันต์ เรศจะโปะ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว มอบให้ หัวหน้างาน พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวด ตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 300 ขวด มอบให้ สำนักงานประมง จังหวัดสระแก้ว เพื่อ ในวันจันทร์ที่ 14 มิถุยายน 2564 เวลา 08.30 - 13.00 น. ณ หอประชุมอำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว เพื่อใช้ในการให้บริการประชาชนที่มาร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (ฝายคลองพระสะทึง) หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งกบินทร์ ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ในวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564

 
เลื่อนขึ้นข้างบน