กปภ. ร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-19 ลดค่าน้ำประปา 10% ต่ออีก 2 เดือน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ. ร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-19 ลดค่าน้ำประปา 10% ต่ออีก 2 เดือน

15 กรกฎาคม 2564


กปภ. ร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-19 ลดค่าน้ำประปา 10% ต่ออีก 2 เดือน

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ลดค่าน้ำประปา 10% จากเดิมใบแจ้งค่าน้ำประปาประจำเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2564 ต่อเนื่องอีก 2 เดือน ในใบแจ้งค่าน้ำประปาประจำเดือนสิงหาคม - กันยายน 2564 สำหรับบ้านที่อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) โดยไม่ต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของลูกค้าจากผลกระทบโควิด-19  กว่า 4.65 ล้านรายทั่วประเทศ 

          นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมีแนวโน้มความรุนแรงและมีการกระจายของโรคไปยังหลายพื้นที่เพิ่มมากขึ้น คณะรัฐมนตรี (ครม.) จึงมีมติ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เห็นชอบแนวทางการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบจากโควิด-19 ดังนั้น การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) หนึ่งในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจในการจัดหาแหล่งน้ำดิบ ผลิตจัดส่งและจำหน่ายน้ำประปาทั่วประเทศ (ยกเว้น กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ และระบบประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) จึงได้ลดค่าน้ำประปา 10%ต่อเนื่องอีก 2 เดือน สำหรับบ้านที่อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ยอดการใช้น้ำประปาประจำเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2564 (ใบแจ้งค่าน้ำประปาที่ออกในเดือนสิงหาคม -กันยายน 2564) เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานแก่ลูกค้า ซึ่งมาตรการดังกล่าวนี้จะช่วยเหลือลูกค้าในพื้นที่รับผิดชอบของ กปภ. 4.65 ล้านรายทั่วประเทศ 

          นายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ. ยังคงยกการ์ดสูง คำนึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยของลูกค้าเป็นสำคัญ พร้อมปฏิบัติตามแนวทางป้องกันของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ขอเชิญชวนให้ลูกค้าใช้บริการผ่านระบบออนไลน์ของ กปภ. ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้  (1) เว็บไซต์ของ กปภ. www.pwa.co.th (2) แอปพลิเคชันPWA1662 และ (3) Line Official Account @PWAThailand หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ PWA Contact Center โทร. 1662

 
เลื่อนขึ้นข้างบน